รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม เขียนแบบประเมินราคา

พร้อมให้คำปรึกษา สินเชื้อธนาคาร

บริษัท ธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 17 กรกฏาคม 2545 โดยประกอบธุรกิจหลักประเภทการก่อสร้างบ้าน มาเป็นบริการรับสร้างบ้านด้วย Social Network ให้แก่ลูกค้าที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง โดยใช้ระบบ “สร้างก่อนผ่อนทีหลัง” ทั้งนี้เนื่องมาจากสมัยนั่นได้มีการจัดสรรที่ดินกันมาก และเมื่อลูกค้าได้ผ่อนที่ดินหมดแล้วย่อมต้องการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเหตุผลนี้ บริษัท ธนเสฏฐ์เจริญทรัพย์ จำกัด จะจัดแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ลูกค้าได้ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนั้นยังได้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในหลาย ๆ ด้าน เช่น การขออนุญาตปลูกสร้าง การขอบ้านเลขที่ การขอประปาและไฟฟ้า และมีรูปแบบการบริการที่ทันสมัยอีกมากมาย จึงส่งผลทำให้การดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านของบริษัท ได้รับความนิยมจากประชาชนในภาคอีสานเป็นอย่างมาก


ปรัชญาบริษัทฯ